Kanon affyring i anledning af 100års dagen for 1. Verdenskrigs afslutning

sortkrudtets
11:00

11. november 2018

Søndag d. 11/11 kl. 11 er det 100år siden at Første Verdenskrig sluttede. For at markere denne særlige dag, affyrer Garderhøjfortet den store To-kanon kl. 11

Kanon affyring i anledning af 100års dagen for 1. Verdenskrigs afslutning

Søndag d. 11/11 kl. 11 er det 100år siden at Første Verdenskrig sluttede

Under Første Verdenskrig døde næsten 10 millioner soldater på slagmarkerne, og dertil kom alle dem som døde af sygdom, fik skader for livet, var krigsfanger og de mange følgeskader for soldaterne og de civile som heller ikke var uberørte af krigen. Alle mærkede konsekvenser og følger af den første store verdenskrig, som var med til at sætte et tydeligt skel mellem ”de gode gamle dage” og en ny verden, præget af at intet ville blive som det engang var.

Første Verdenskrig varede fra d. 1/8 1914, hvor Tyskland erklærede Rusland krig, og sluttede d. 11/11 1918 med en våbenhvile, hvorefter der gik reelle fredsforhandlinger i gang.

For at markere denne særlige dag, affyrer Garderhøjfortet den store To-kanon søndag d. 11/11 kl. 11. For alle fremmødte vil der blive holdt et minuts stilhed i fællesskab inden kanonen lyder, for at mindes de mange ofre og helte i de 4 lange år krigen stod på.

Soldat for en dag - www.garderhojfort.dk