Rundvisning i to-kanontårnet

Rundvisning i kanontårnet
14:30

Every lørdag from

12. oktober 2013

To

16. december 2017