Hvad udad tabes, skal indad vindes

– På sporet af Nationalstaten

Forløb målrettet 8.-9. klassetrin

Skoleforløb for udskolingen. Gennem omvisning, kildestudier og dilemmaspil undersøger eleverne nationalstaten – opståen og udfordringer frem til idag.

Klassetrin 8.- 9. klasse
Fag Historie og samfundsfag
Varighed 2 timer
Underviser Underviser fra Garderhøjfortet. Tilbuddet er udviklet af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.
Pris 650 DKK

nationalstaten
Oplev Garderhøjfortet indefra og lær om tiden omkring fortets opførelse. Danmark havde lige tabt store landområder i krigen i 1864, og tiden herefter var præget af stor fædrelandskærlighed og forsvarsvilje. Et udtryk for den spirende fædrelandskærlighed og forsvarsvilje var opførelsen af Københavns Befæstning – herunder Garderhøjfortet. Gennem omvisning, kildestudier og dilemmaspil undersøger eleverne nationalstatens opståen, og diskuterer hvilke udfordringer nationalstaten står overfor i dag.

Download (PDF, 212KB)

På sporet af Nationalstaten