veteranbil

Veteranbilstræf

Dansk Veteranbil Klub holder Løvfaldssamling søndag den 25. august på Garderhøjfortet. De smukke biler lines op fra kl 11.00 således at man kan få mulighed for at se dem alle. Efter frokost kører bilerne en æresrunde omkring fortet og passerer bl.a. den gamle hovedindgang. Alle er velkomne til at komme forbi og se de flotte

Feltkirurgi i 1864

Erik Jantzen, der er leder af Militærmedicinsk samling, fortæller om den militærmedicinske udfordring under 2. Slesvigske krig i 1864. 1864 – en tid, hvor amputationer var en fremherskende og ultimativ behandling ved komplicerede brud, der havde koldbrand som en livstruende og hyppig forekommende følge. Heldigvis kunne en øvet feltkirurg amputere et ben på meget kort