undervisningsforloeb - www.garderhojfort.dkIngeniørens kvarter

Hjernen bag fortet

Garderhøjfortet blev tegnet af ingeniørofficeren, oberstløjtnant E. J. Sommerfeldt, som også tegnede andre dele af Landbefæstningen, nemlig Vestvolden, der udgjorde stort set hele Vestfronten af Befæstningen. En af hindringerne i Københavns Befæstning var ”oversvømmelsen” på Nordfronten. Syd for Dyrehaven forberedte man en række oversvømmelser, som skulle standse en fjende, der rykkede frem mod København herfra.

 

Hvor ender vandet?

Oversvømmelsen strakte sig fra Ermelunden over de store lavtliggende landområder syd for Dyrehaven og næsten helt til Øresund. Vandet skulle komme fra Furesø, som er 9,5 kvadrat-kilometer stor og samtidig Danmarks dybeste – helt ned til 38 meter. Herfra skulle det – via et system af kanaler, stemmeværker og dæmninger – ledes frem til de områder, man havde planlagt at oversvømme.

Fjenden skulle holdes væk fra oversvømmelsesanlæggetstemmeværk kopi

Man skulle også sikre, at fjenden ikke kunne ødelægge dæmningerne og på den måde afvande oversvømmelsen. Derfor blev der bygget flere befæstningsanlæg til at sikre oversvømmelsen. Det var især Garderhøjfortet og Christiansholms Batteri.

Oversvømmelsen blev aldrig gennemført i praksis. Selve bygningen af fæstningskanalen krævede, at ingeniørerne overvandt mange konstruktionsmæssige og tekniske udfordringer. Erfaringerne herfra kom både dansk industri og bygningsteknik til gode.

Man kan ikke føre krig i et ukendt terræn. Derfor er militæret afhængige af topografiske kort, som med højdekurver viser, bl.a. hvor landskabet går op og ned. Den danske hær var da også meget involveret i at kortlægge Danmark fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til midten af 1900-tallet.

Kort og kurver

Det var netop topografiske kort, der blev brugt til at planlægge oversvømmelsen af de lavtliggende områder omkring København. Højdekurverne kunne blandt andet fortælle, hvor der var lavninger, som ville ”sluge” meget vand, hvor de forskellige stemmeværker skulle placeres, hvor hurtigt vandet ville løbe ud af Furesø og hen over landskabet – samt hvilken vej vandet ville løbe.

Moderne kort- og navigationsteknologi er i høj grad drevet af militære formål. GPS-teknologi opstod eksempelvis som militærteknologi, der i dag er blevet hvermands eje.

 

009-2009-0220 kopi