officersmessen 2Messen

Her kan du spise din medbragte mad når du er færdig med dine øvelser
– eller bare har lyst til en bid mad mens du er på Garderhøjfortet.

Messen er et sted med masser af historie og var blandt andet samlingssted for fortets officerer, da fortet var i anvendelse. Se herunder hvordan en almindelig dag for en soldat på fortet forløb.

 

 

 

 

 

(Teksten er et uddrag fra fortælling af Harald Harboe, premierløjtnant, 1893.)

Kl. 4: Stå op

Om Morgenen kl. 4 blæser Reveillen (hornsignal). Er man ikke ude af Sengen og travlt beskæftiget med at rede den, når Klokken er et Kvarter over fire, kan man være vis paa at blive noteret af den inspektionshavende Officer.

Kl. 4-6: Morgenøvelserøvelse kopi

Kl. 6: Parade

Parade i Strubegraven … og først naar Næstkommanderendes kritiske Blik lykkelig og vel er passeret forbi Ens Ringhed, aander man frit og kan med godt Humør tage fat paa Dagens Gjerning.

Kl. 7-12: Formiddagsøvelser

Projektiler og Ladninger hejses op og ned i Elevatorerne, og Forsvindingstaarnene skyde ivejret som Paddehatte for, efter at have afgivet en Række af Skud mod det markerede fjendtlige Batteri, igjen at forsvinde ligesaa hurtigt, som de dukkede op….

Kl. 12 Samling paa Garderhøj til middagsmad

Maden er ikke særlig afvekslende. Den ene Dag Suppe og Kjød, den næste Ærter og Flæsk! Men Varerne er sunde og gode… og Portionerne rigelige…

TORVEfter frokost:

Middagssøvn – en time
s tid til at ordne udrustning mm.

Kl. 16-18 Eftermiddagsøvelser

Fodexercits paa Glaciset, Signal- og Telefontjeneste, Orientering i Forterrænet eller Rengjøring af Skytset…

Solnedgang

Ved Solnedgang stryges Flaget.

Når Dagens Øvelser ere afsluttede, Sagerne pudsede til næste Dag, Aftensmaden fortæret, og Appellen udgivet, har man Fornøjelse af en fredelig Aftentime paa Dækket eller Glaciets Skraaninger….