Systemskiftet 1901 – Rigets overlevelse

Systemskiftet 1901 – Rigets overlevelse

Forløb målrettet 7-10 klasse

systemskiftet 1901 - Rigets overlevelseSystemskiftet 1901- Rigets overlevelse er et rollespil, hvor eleverne prøver kræfter med forhandlinger, samarbejde, afstemninger og politiske beslutninger. Forhandlingsevner og fantasi er i højsæde, når eleverne på egen krop oplever det danske demokratis begyndelse, og kampen om rigets overlevelse går i gang. For hvordan skal den demokratiske indflydelse fordeles, og pengene bruges?

 

Eleverne arbejder konkret med historiske begivenheder og samfundsfaglige kerneområder som provisorietid, systemskiftet, demokrati, sociale klasser samt politiske interesser og forhandlinger.

Når eleverne lever sig ind i rollespillet Rigets overlevelse oplever de politiske forhandlinger, spirende demokrati, provisorietid, og samfundsmæssige uretfærdigheder på egen krop. Under rollespillet løber eleverne missioner, og på missionskortene er der billedkilder, og små faktatekster om den historiske periode.

Den oplevelse og det engagement – og ofte også politiske indignation – som eleverne tager med sig fra spillet på befæstningen kan bruges til at gå i dybden hjemme i klassen – både i samfundsfag og historie.

Spillet giver eleverne mulighed for at arbejde tværfagligt i historie og samfundsfag. Undervisningen varetages af skoletjenestens undervisere. Den pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse af læringsspillet er foretaget af Skoletjenesten Københavns Befæstning. Spillets gameplaystruktur er udviklet i samarbejde med Odysse A/S.

Målgruppe 7.-10. klasse
Fag Historie og samfundsfag
Varighed 1 time og 30 minutter
Max. antal elever 28
Entré 250 DKK
Undervisning 600 DKK (Gratis for skoler i Frederiksberg, Rødovre og Københavns Kommune i 17/18)

Trinmål:

Historie

Trinmål efter 9. klasse
Give eksempler på, at de fremherskende værdier og holdninger fra en historisk periode kan forklare afgørende begivenheder og forandringer i samfundet.
Kende forskellige demokratiformer og tage stilling til, hvilke rettigheder og pligter de giver den enkelte.

Samfundsfag

Trinmål efter 9. klasse
Give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og aktionsformer.
Gøre rede for begrebet parlamentarisme og for hovedtræk i grundlovens bestemmelser om styreformen i Danmark, herunder magtens tredeling.

Læs mere, hente før og eftermateriale og book dit forløb her: Rigets overlevelse

Download undervisningsmateriale til Garderhøjfortet her

Rigets overlevelse - skoleforløb for udskolingen

Afstemning