Skip to content

Design fremtidens uniform

Design fremtidens uniform starter med en dialogisk rundvisning på fortet, hvor eleverne lærer om fortets historie, den danske uniforms udvikling gennem tiden og de materialer, som man brugte til tøjet.

Med den viden i baghånden, skal eleverne gennem forløbet gennemføre en designproces og skabe fremtidens uniform.

Eleverne får udleveret en kartonskabelon til design af uniform samt stofprøver. Skabelonen indsættes i en trifold, hvor der også er plads til noter om, hvilken type arbejde soldaten udfører, hvor det udføres, hvad uniformen skal kunne tåle, skal uniformen f.eks. udstråle militærrang, skal der bæres våben m.v.

Her skal der arbejdes med bomuld, læder, saks og lim, og hvad eleverne ellers bliver inspirerede af. Til slut fremlægger eleverne deres uniformer for hinanden.

Forløbet giver eleverne en særlig mulighed for at blive mere bevidste om bæredygtighed, klima, miljø, krop med meget mere, der naturligt vil indgå i formidlingen.

Lærervejledning

Formålet med forløbet er at udvikle elevernes viden om forskellige materialers fordele, og om disses anvendelse gennem de sidste århundreder. Til dette fungerer fortets autentiske omgivelser som en inspirationskilde til, at eleverne kan udvikle ideer til bæredygtigt design og afprøve dem bagefter.

Eleverne skal vide, at da det er et museum, de skal besøge, så vil der være ting, de ikke må røre ved og steder, hvor man ikke kan lege vildt. Modsat er der også steder, hvor der er plads til at pille, lege og undersøge alt det man vil.

Ellers er det ikke nødvendigt med noget forarbejde.

 • Introduktion til militæruniformering gennem tiden. Der tages udgangspunkt i Garderhøjfortets tid (1880-1920) og frem til nutidens uniformer.
 • Der uddeles kladdepapir og trifold til eleverne. Eleverne skal arbejde med spørgsmål om, hvilke typer opgaver, soldaten skal løse. Hvor arbejder soldaten? Hvad skal uniformen kunne tåle? Hvilke farver skal bruges m.v.?
 • Eleverne designer uniformer ved hjælp af stofprøver
 • Præsentation af trifold
 • Afrunding

Praktiske oplysninger

 • Klassetrin: 4.-6. klasse
 • Fag: Håndværk og design og historie
 • Varighed: 2 timer
 • PrIs: 850 DKK
 • Max antal: 28
 • Kompetenceområde: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. Materialekendskab
 • Læringsmål: Eleverne kan tage udgangspunkt i et problem fra dagligdagen, eksempelvis for meget affald i skolegården, hvorefter der kan arbejdes med at udvikle og designe løsninger på problemet.

Det er muligt at spise på fortet enten før eller efter forløbet.

Ønsker klassen at bruge hele dagen på Fortet, kan der også bestilles en rundvisning i forbindelse med forløbet.

Book en tid online i skemaet herunder.
I er også velkomne til at ringe på tlf: 39611734 eller sende os en mail: garderhojfortet@gentofte.dk

Back To Top