Skip to content

Garderhøjfortets Kanonlaug

Garderhøjfortets Kanonlaug er oprettet inden for rammerne af Garderhøjfortets Venner.
Det er dog sådan at lauget administrerer og gennemfører arrangementer efter egne bestemmelser.

Kanonlauget på Garderhøjfortet har som formål er at medvirke til vedligeholdelse, betjening og salutskydning med fortets kanoner efter anvisning fra fortets ledelse.

Salutering på Garderhøjfortet

Vi optager som medlemmer enhver duelig, dansk borger der viser interesse for Laugets formål og har du et ønske om optagelse kan du henvende dig til laugets bestyrelse.

Kanonlaugets højeste myndighed er generalforsamlingen og den daglige ledelse ligger hos Oldermanden.

En styregruppe bestående af daglig leder af formidlingscenter Garderhøjfortet, Fort Kommandanten og Oldermanden er øverste ansvarlige for Kanonlaugets aktiviteter. Det er Styregruppens ansvar at tilvejebringe rammerne for Kanonlaugets virke.

Garderhøjfortets Kanonlaug mødes hver den sidste onsdag i måneden kl. 16.30, undtagen i juni og juli.
Vi deltager også i de forskellige arrangementer og events der afholdes på fortet i det omfang vi kan og der er behov.

Kanonlauget er åbent for nye medlemmer og man er altid velkommen til at komme på en af laugets arbejdsdage og prøve at være med.

Praktiske oplysninger

Back To Top