Skip to content

På sporet af Nationalstaten

– Hvad udad tabes, skal indad vindes

I undervisningsforløbet På sporet af Nationalstaten oplever eleverne Garderhøjfortet indefra og lærer om tiden omkring fortets opførelse.

Danmark havde lige tabt store landområder i krigen i 1864, og tiden herefter var præget af stor fædrelandskærlighed og forsvarsvilje. Et udtryk for den spirende fædrelandskærlighed og forsvarsvilje var opførelsen af Københavns Befæstning – herunder Garderhøjfortet.

Gennem rundvisning, kildestudier og dilemmaspil undersøger eleverne nationalstaten og diskuterer, hvilke udfordringer nationalstaten står overfor i dag.

Tilbuddet er udviklet i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

Lærervejledning

Eleverne vil gennem rundvisning, kildestudier og dilemmaspil undersøge nationalstaten og diskutere, hvilke udfordringer nationalstaten står over for den dag i dag.

Vi anbefaler, at klassen er opdelt i 5 grupper, ellers er det ikke nødvendigt med noget forarbejde.

Det er også muligt at arbejde med de forskellige gruppers emner i klassen.

Først får eleverne et miniforedrag om Danmark i midten af 1800-tallet, nationalfølelse og skabelsen af nationalstaten. Foredraget foregår dialogisk, således at eleverne bliver spurgt ind til deres viden om emnerne.

Herefter følger en dialogøvelse, hvor eleverne skal stille hinanden spørgsmål om deres forhold til og tanker om Danmark.


Spørgsmålene dækker over emner, som den danske befolkning
var meget optaget af i 1800-tallet, da landet var ved at ændre sig fra helstat til nationalstat.


Hvis eleverne ikke er delt i 5 grupper, sker dette nu. Hver gruppe får en opgave, hvor
de skal ud på fortet og finde et emne, de skal fortælle resten af klassen om.

Når eleverne har fremlagt, skal selve dilemmaspillet i gang. Grupperne udgør 5 befolkningsgrupper i Danmark. De har alle deres egne holdninger og protestområder.

Når grupperne har arbejdet med deres kildemateriale, samles klassen igen til et møde. Her gennemgås dilemmaerne og protesterne. Grupperne får tid til at give deres holdninger tilkende og debattere om, hvad der er de rigtige beslutninger.

Til sidst følger en afstemning og en perspektivering til nutidens Danmark.

Praktiske oplysninger

  • Klassetrin: 7.- 10. klasse
  • Fag: Historie og samfundsfag
  • Varighed: 2 timer
  • Pris: 650 DKK
  • Kompetenceområde: Historie – Historiebrug, Samfundsfag – Politik
  • Læringsmål:Historiske scenarier: Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.Historisk bevidsthed: Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed.Politik: Demokrati; Eleven har viden om demokratiopfattelser.Det politiske system, retsstat og rettigheder: Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark.

Book en tid online i skemaet herunder.
I er også velkomne til at ringe på tlf: 39611734 eller sende os en mail: garderhojfortet@gentofte.dk

Back To Top