Skip to content

Escape Rooms for skoleklasser

Garderhøjfortet har netop udviklet 3 nye matematiske Escape Rooms med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Giv din klasse et brag af en matematikoplevelse hvor de via logik og anvendt matematik skal bryde ud af rummene.

Hvad er et Escape Room?

Escape Rooms er blevet meget populære og udbydes kommercielt i hele verden. Et Escape Room er et rum, hvor deltagerne lukkes inde og kun kan komme ud, hvis de løser en udfordring i form af opgaver eller gåder. Narrativet er ofte mystisk, skræmmende eller eksotisk med et stort element af spænding. Når Escape Rooms bruges i en undervisningssammenhæng, lukkes eleverne inde i et rum, hvor de skal løse faglige opgaver for at “slippe ud”. Eleverne skal – ved udvisning af gode samarbejdsevner – finde ud af, hvordan tingene i rummet hænger sammen. På den måde trænes eleverne i at forsøge sig frem og gennem ”trial and error” at finde frem til den rigtige løsning.

Et tværfagligt forløb i matematik og historie

Klassen bliver i forløbet delt i 2 hold. Det ene hold kommer på en rundvisning på Garderhøjfortet med fokus på matematik og fortets historie. Som en del af rundvisningen kommer de op i fortets store 2-kanontårn. Her prøver de kræfter med at skubbe det 100 tons tunge tårn rundt og beregner og efterprøver f.eks., hvor mange gange de selv skal gå rundt for at få kanontårnet til at dreje 1 omgang.

Det andet hold fordeles i 3 Escape Rooms, som alle bringer eleverne tilbage til første verdenskrig, hvor de skal gøre sig klar til at kunne håndtere et evt. angreb på Danmark. Opgaverne omhandler emner såsom geometri, rumfang, Pythagoras, algebra mm.  Eleverne har i rummene max. 45 minutter til at løse opgaverne. Hvis de støder på udfordringer undervejs, kan de få ledetråde af gamemasteren, som er til rådighed gennem hele ”spillet”. Rummene træner elevernes evner inden for anvendt matematik, problemløsning, logik og samarbejde. Derudover kan rummene bruges til træning af den mundtlige matematik, der skal bruges i afgangsprøverne.

Efter en kort pause bytter de 2 hold, så alle prøver både rundvisningen og ét af de 3 Escape rooms. Hvert af de 3 rum har sine egne unikke opgaver og eget narrativ. Man kan altså sagtens komme igen en anden gang og prøve et nyt rum.

Formålet med forløbet er: Via sanselige, fysiske oplevelser med matematiske udfordringer at øge elevernes matematiske interesse og kompetencer samt give et indblik i, hvordan matematikken kan anvendes – med landets forsvar som case.

Som matematik-fagteam er I meget velkomne til at komme og prøve forløbet sammen, inden I booker forløbet til eleverne. I kan herefter evt. låne et af fortets mødelokaler til at holde jeres fagteam-møde i.

Læs mere om de Matematiske Escape rooms, hent lærervejledninger, prøv det online escape room og meget mere her:

Praktiske oplysninger

  • Klassetrin: 7-10 kl samt ungdomsuddannelser
  • Fag: Matematik og Historie
  • Varighed: 2,5 time
  • Pris: 1500 kr
  • Kompetenceområde: Matematik – Geometri og måling, Matematik – Matematiske kompetencer, Matematik – Tal og algebra
  • Læringsmål:Eleven kan omskrive mellem måleenheder.Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser.Problembehandling: Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser.Tal og algebra: Eleven kan opstille og løse ligninger og uligheder.Formler og algebraiske udtryk: Eleven har viden om regler for regning med reelle tal.

Garderhøjfortets matematiske Escaperooms har sin helt egen hjemmeside:

Tre forskellige Escape Rooms

På Garderhøjfortet finder du tre Escape Rooms med hver deres historie og udfordringer:

OVERSVØMMELSESRUMMET

I er ingeniører og skal sikre at oversvømmelsen af Nordfronten gennemføres så den kan sinke fjendens fremmarch mest muligt. Først skal I have helt styr på systemet af dæmninger og så skal I igangsætte den store oversvømmelse.

Foto: Garderhøjfortet

KANONRUMMET

I er artillerister og skal gøre klar til affyring af fortets kanoner. Før I kan skyde kanonerne af, skal I have styr på granater, krudt og ikke mindst – hvilket mål I skal ramme.

Foto: Garderhøjfortet

STRATEGIRUMMET

I er officerer og skal holde det store overblik over de tyske planer for et angreb på Danmark. Hvordan kan I bedst afværge angrebet? I skal have styr på både togdriften, flåden og de tropper I har til rådighed.

Foto: Garderhøjfortet

Back To Top