Skip to content

Særudstilling om Kvindekanoner og damekomiteer

Til Fædrelandet fra danske kvinder

Garderhøjfortet har lavet en særudstilling om netop de kvinder der samlede ind til forsvaret af Danmark og hvordan deres involvering i politik efterhånden gav mulighed for at de kunne få stemmeret i 1915. Selvom grundloven var underskrevet tilbage i 1849, så havde kun 14% af befolkningen rent faktisk nogen politisk indflydelse. De 7 f’er ( Fruentimmere, Fremmede, Fjolser, Forbrydere, Fallenter, Folkehold, og Fattige) havde hverken stemmeret eller valgret.

I udstillingen fortælles der om de handlekraftige kvinder, der tog sagen i egen hånd, da politikerne ikke kunne blive enige om hvordan Danmark skulle forsvares efter 1864.

Det hele startede med et opråb i avisen fra en sønderjysk kvinde i 1882. Hun mente at kvinderne måtte træde i karakter og kræve et værn, når nu de skulle ofre deres sønner, hvis der kom krig igen. Det fik andre kvinder til at stemme i og til at oprette en indsamling til de såkaldte Kvindekanoner – og som kom til at stå på Christiansholms batteri i Klampenborg. Denne indsamling inspirerede til at oprette en indsamling til Danmarks Forsvar. En indsamling som blandt andet blev drevet af damekomiteer, der skaffede penge via store fester og bazarer. Der blev indsamlet i omegnen af 1,5 millioner kr. i årene 1884-1889. Svarende til ca. 150 millioner i nutidens kroner. Pengene blev brugt til at bygge Garderhøjfortet som så kunne udlånes til Danmarks forsvar.

Afhængig af avisernes politiske ståsted, blev damekomiteernes anstrengelser enten mødt med hån og latter, eller ros og støtte.

Efterhånden begyndte disse mænd og kvinder at forlange, at alle myndige borgere skulle have ret til at deltage i statens og kommunernes politiske liv, uanset køn, status eller klasse. Det er en historie fuld af personligheder: viljestærke hattedamer og arbejderkvinder, farverige bonde og arbejderledere, feministiske mænd og videbegærlige kvinder. På forskellig vis banede de vejen for, at danskerne forandrede sig fra at være den enevældige konges undersåtter til at blive politiske borgere.

 

 

Back To Top