Skip to content

Kampen om Forsvarssagen

– Hvad skal det nytte?

Kampen om Forsvarssagen foregår i 1880’erne, hvor Højre sidder på magten, mens Venstre har folket med sig. Eleverne er deltagere til et borgermøde, enten som en af de politiske grupper eller som borgere. Her skal de debattere forskellige løsninger på forsvarssagen og komme frem til den bedst mulige fremtid for landet.

Eleverne starter forløbet med at læse historiske kilder for at sætte sig ind i de holdninger, som enten deres politiske parti eller borgergruppe har. Derefter forbereder de hhv. taler eller spørgsmål alt efter, om de er politikere eller borgere. Til sidst gennemføres det store borgermøde, hvor eleverne debatterer og til sidst stemmer om, hvordan Danmark skal forsvares.

Gennem kildearbejde og rollespil opnår eleverne ny viden om kampen om forsvarssagen, og parlamentarismen i et stærkt splittet Danmark.

Lærervejledning

Eleverne vil gennem rundvisning, kildestudier og dilemmaspil undersøge nationalstatens opståen, og diskutere hvilke udfordringer nationalstaten står over for den dag i dag.

Vi anbefaler, at klassen er opdelt i 5 grupper, ellers er det ikke nødvendigt med noget forarbejde.

Det er også muligt at arbejde med de forskellige gruppers emner i klassen.

Først får eleverne et miniforedrag om Danmark i midten af 1800-tallet, nationalfølelse, og skabelsen af nationalstaten. Foredraget foregår dialogisk, således at eleverne bliver spurgt ind til deres viden om emnerne.

Herefter følger en dialogøvelse, hvor eleverne skal stille hinanden spørgsmål om deres forhold til og tanker om Danmark.


Spørgsmålene dækker over emner, som den danske befolkning
var meget optaget af i 1800-tallet, da landet var ved at ændre sig fra helstat til nationalstat.


Hvis eleverne ikke er delt i 5 grupper, sker dette nu. Hver gruppe får en opgave, hvor
de skal ud på fortet og finde et emne, de skal fortælle resten af klassen om.

Når eleverne har fremlagt, skal selve dilemmaspillet i gang. Grupperne udgør 5 befolkningsgrupper i Danmark: Tyskere, Højre, Filantroper, Fabrikanter, og Krigsveteranernes venner. De har alle deres egne holdninger og protestområder.

Når grupperne har arbejdet med deres kildemateriale, samles klassen igen til et møde. Her gennemgås dilemmaerne og protesterne. Grupperne får tid til at give deres holdninger tilkende og debattere om, hvad der er de rigtige beslutninger.

Til sidst følger en afstemning og en perspektivering til nutidens Danmark.

Praktiske oplysninger

  • Klassetrin: Ungdomsuddannelser (HF, STX, EUX)
  • Fag: Historie og samfundsfag
  • Varighed: 2 timer
  • Pris: 850 DKK

Book en tid online i skemaet herunder.
I er også velkomne til at ringe på tlf: 39611734 eller sende os en mail: garderhojfortet@gentofte.dk

Back To Top