Skip to content

Vær Fortberedt

Vær Fortberedt er målrettet indskolingen

Undervisningsforløbet giver eleverne indblik i, hvordan det var at være soldat i sikringsstyrken under 1. verdenskrig.

Eleverne indrulleres som soldater på fortet. De træner discipliner såsom morsesignaler, kortlæsning, kanonaffyring, fysisk træning og samarbejde i de interaktive udstillinger. Besøget på Garderhøjfortet bringer dem tilbage til en tid, hvor man gjorde, hvad der blev sagt, og træning til en krig, der aldrig kom, var en del af hverdagen.

Lærervejledning

På Garderhøjfortet oplever eleverne at være på et museum, hvor de aktivt kan blive en del af historien. Der er plads til at være nysgerrig og undres, og flere steder er det meningen, at de skal bruge genstandene i rummene.

Eleverne opnår viden om Danmark under 1. verdenskrig og soldaternes liv på fortet.

Forløbet følger de gældende læringsmål for indskolingselever.

Eleverne skal vide, at da det er et museum, de skal besøge, så vil der være ting, de ikke må røre ved og steder, hvor man ikke kan lege vildt. Modsat er der også steder, hvor der er plads til at pille, lege og undersøge alt det man vil.

Ellers er det ikke nødvendigt med noget forarbejde.

 1. Når I ankommer til fortet, vil I blive mødt af en af vores seje sergenter, som vil stå for dagens aktiviteter.
 2. Som det første skal eleverne lære lidt om, hvad de forskellige slags soldater er og hvad fortet har været brugt til. Dette gøres ved hjælp af et dialogbaseret oplæg, samt plakater, der viser de enkelte soldater.
 3. Bagefter indrulleres børnene som soldater på fortet, de får veste og soldaterkasketter på og skal lære at marchere og gøre honnør.
 4. Så går øvelserne i gang. Eleverne skal træne nogle af de discipliner, som soldaterne skulle være gode til, såsom morsesignaler, fysisk træning, kanonaffyring, kanonaffyring og samarbejde i de interaktive udstillinger. Derudover får eleverne også mulighed for at skrive soldaterbreve til familien derhjemme.
 5. Klassen bliver delt op i 2 halvdele, så den ene træner disciplinerne, mens den anden kommer på rundvisning i kanontårnet. Herefter bytter halvdelene.
 6. Til sidst samles klassen igen og underviser taler med eleverne om, hvad soldaten skulle kunne og hvordan elever tror, at livet som soldat var, nu de selv har prøvet det.

Praktiske oplysninger

 • Målgruppe: 0.-3. klasse
 • Fag: Tværfagligt forløb mellem fagene dansk, natur/teknik, idræt og matematik
 • Varighed: 1 time og 15 minutter
 • Max antal elever: 28
 • Entré: 250 DKK
 • Undervisning: 350 DKK
 • Kompetenceområde: Dansk – Kommunikation, Idræt – Idrætskultur og relationer, Matematik – Matematiske kompetencer, Natur/teknologi – Kommunikation
 • Læringsmål: Sproglig bevidsthed. Samarbejde og ansvar. Problembehandling. Kortlæsning og signatur.

Book en tid online i skemaet herunder.
I er også velkomne til at ringe på tlf: 39611734 eller sende os en mail: garderhojfortet@gentofte.dk

Back To Top