Escape Rooms for skoleklasser

Garderhøjfortet har netop udviklet 3 nye matematiske Escape Rooms med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Giv din klasse et brag af en matematikoplevelse hvor de via logik og anvendt matematik skal bryde ud af rummene.

Hvad er et Escape Room?

Escape Rooms er blevet meget populære og udbydes kommercielt i hele verden. Et Escape Room er et rum hvor deltagerne lukkes inde og kun kan komme ud, hvis de løser en udfordring i form af opgaver eller gåder. Narrativet er ofte mystisk, skræmmende eller eksotisk med et stort element af spænding. Når Escape Rooms bruges i en undervisningssammenhæng lukkes eleverne inde i et rum, hvor de skal løse faglige opgaver for at “slippe ud”. Eleverne skal – ved udvisning af gode samarbejdsevner – finde ud af, hvordan tingene i rummet hænger sammen. På den måde trænes eleverne i at forsøge sig frem og gennem ”trial and error” at finde frem til den rigtige løsning.

Et tværfagligt forløb i matematik og historie

Klassen bliver i forløbet delt i 2 hold. Det ene hold kommer på en rundvisning på Garderhøjfortet med fokus på matematik og fortets historie. Som en del af rundvisningen kommer de op i fortets store 2-kanontårn. Her prøver de kræfter med at skubbe det 100 tons tunge tårn rundt og beregner og efterprøver f.eks. hvor mange gange de selv skal gå rundt for at få kanontårnet til at dreje 1 omgang.

Det andet hold fordeles i 3 Escape Rooms, som alle bringer eleverne tilbage til første verdenskrig, hvor de skal gøre sig klar til at kunne håndtere et evt. angreb på Danmark. Opgaverne omhandler emner såsom geometri, rumfang, trigonometri, algebra mm.  Eleverne har i rummene max. 45 minutter til at løse de 5 opgaver. Hvis de støder på udfordringer undervejs kan de få ledetråde af gamemasteren som er til rådighed gennem hele ”spillet”. Rummene træner elevernes evner inden for anvendt matematik, problemløsning, logik og samarbejde. Derudover kan rummene bruges til træning af den mundtlige matematik der skal bruges i afgangsprøverne.

Efter en kort pause bytter de 2 hold, så alle prøver både rundvisningen og ét af de 3 Escape rooms. Hvert af de 3 rum har sine egne unikke opgaver og eget narrativ. Man kan altså sagtens komme igen en anden gang og prøve et nyt rum.

Formålet med forløbet er: Via sanselige, fysiske oplevelser med matematiske udfordringer at øge elevernes matematiske interesse og kompetencer samt give et indblik i, hvordan matematikken kan anvendes – med landets forsvar som case.

Som matematik-fagteam er I meget velkomne til at komme og prøve forløbet sammen inden I booker forløbet til eleverne. I kan herefter evt. låne et af fortets mødelokaler til at holde jeres fagteam-møde i.

Pris: 1000 kr. pr. klasse. OBS fra 1/8 – 2022 stiger prisen til 1500 pr. klasse

Læs mere om de Matematiske Escape rooms, hent lærervejledninger, prøv det online escape room og meget mere her:

https://www.matematiskescaperoom.dk/

 

Escape rooms

Strategirummet

Escape rooms

Kanonrummet

 

Escape rooms

Oversvømmelsesrummet

 

 

 

 

 

 

 

 

Escape room skole